Projekty

Nabízíme vytvoření profesionálního projektu Vaší zahrady

Nabízíme vytvoření profesionálního projektu Vaší zahrady zkušeným zahradním projektantem v oboru zahradní a krajinné tvorby. Rozhodnete-li se pro projekt Vaší zahrady, je nutné předem si rozmyslet jaké funkce má Vaše zahrada splňovat. Zahrada přeci bude sloužit Vám a Vaší rodině

Konečný návrh se skládá z na sebe navazujících složek. Začneme prvotní studií a koncepty zahrady. V této fázi je pozemek vyměřen (v případě, že nejsou dodány podkladové materiály v podobě kótované mapy), zakreslen ve srozumitelném měřítku a je pořízena fotodokumentace stávajícího stavu. Nedílnou součástí návrhu je i zjištění kvality půdního horizontu a klimatické podmínky dané lokality. Koncepty návrhu jsou tvořeny v několika rozdílných variantách a slouží především k vymezení záhonových a trávníkových ploch, tak aby z návrhu bylo možné porovnat velikost jednotlivých prvků, zhodnotit jejich tvar a umístění. Následná studie upravuje vybraný konceptový návrh. V této fázi se již konzultuje umístění jednotlivých rostlinných prvků – stromy, keře, trvalky… Po upřesnění studie přejdeme k dalšímu kroku a tím je vytvoření osazovacího plánu – ten zahrnuje specifikaci použitého rostlinného materiálu a jeho umístění společně s podrobným seznamem a popisem jednotlivých použitých rostlin.

Projekt může být doplněn o prostorovou 3D vizualizaci, včetně proměn v jednotlivých měsících roku a vizualizací růstu rostlin během následujících let. Jednotlivé kroky projektu jsou závislé na konzultaci se zákazníkem případně s celou jeho rodinou, tak aby vznikl prostor vyhovující veškerým Vašim potřebám a přáním.

Jedná se o Vaši zahradu, Vy v ní budete žít, naším přáním je, aby jste byli s naší prací v každém případě spokojeni – tak, aby jste se v zahradě cítili příjemně, ať už při ranním pití kávy na terase, grilování s přáteli nebo jen při pohledu z okna.

K návrhu Vaší zahrady, v případě vašeho zájmu, můžeme zajistit podrobný technický projekt automatického závlahového systému.