Údržba zahrad

Jaro

Časně zjara provádíme stříhání okrasných keřů a živých plotů. Je ideální čas pro ořez velkých větví stromů a prořez ovocných stromů. Doplníme mulčovací kůru po zimě a pročistíme záhony od napadaného listí a uschlých stonků trvalek. Velmi důležitá je péče o trávník. Především provzdušnění a prořezání trávníků, kterým současně zbavíme trávník travní plstě a plísní. Prořezání trávníku může částečně pomoci i proti rozrůstání některých druhů dvouděložního plevele. Následuje hnojení iniciačním hnojivem, dosetí travním osivem a zapískování jemným křemičitým pískem. Pískujeme proto, aby trávník dobře přijímal vodu a zůstal po vertikutaci vzdušnější. Zarovnáme okraje trávníku do přesných kontur, aby se nespojoval se záhony, neprorůstal do nich a pohodlně se dal dosekávat sekačkou až k okraji, bez nutnosti následného ručního střihu.

Pozdní léto

Můžeme využít ještě relativně vysokých teplot a zvyšujících se srážek k zásahům v zahradě, které v letním období nejsou příliš vhodné. Jedná se například o prořezání trávníku, které zbaví trávník mechu a plsti, která se během roku vytvoří z odumřelých výhonků a zbytků po sekání. Zároveň se tím trávník provzdušní a lépe přijímá vláhu. Současně s prořezáním trávníku je dobré provést přihnojení a v ideálním případě i zapískování speciálním pískem. Trávník ještě před příchodem mrazů stihne obnovit svou hustotu a je potom více odolný vůči negativním důsledkům tuhé zimy (například sněžné plísni). Můžeme provést i plošné odplevelení trávníků selektivním herbicidem. Brzy z jara ještě plevely nejsou rozrostlé, proto je na to teď nejvhodnější doba. Dále je vhodné provést jemné zarovnání živých plotů, opět přihnojíme vícesložkovým hnojivem, aby došlo k jejich zahoustnutí. Odkvetlé dřeviny a trvalky zbavíme suchých květů, aby rostlinu příliš nevysilovaly. U rododendronů a azalek musíme při vylamování květů dát pozor, abychom nevylámali i poupata připravená ke květu na příští jaro.

Podzim

Před příchodem mrazivých teplot zkontrolujeme a doplníme mulčovací kůru v záhonech. Při tuhé zimě chrání půdu proti přílišnému promrzání naopak při suchém a teplém průběhu zimy udržuje stabilní vlhkost půdy. Trávník na zimu nenecháme přerůst a i když v posledních měsících roste pomalu, příliš vysoký porost způsobí na jaře mnoho problémů. Můžeme ostříhat zatažené trvalky, jejichž suché části začínají tlít a nepůsobí dobrým dojmem. Okrasné trávy na podzim nestříháme! Choulostivé druhy okrasných trav je nejlépe svázat „do snopu“, tak nejlépe přezimují. Radikální řez provedeme u těchto rostlin vždy až na jaře. U růží je také lépe počkat s prořezáním až na jaro, aby nedošlo k vymrznutí. Právě u růží je důležité doplnění mulčovací kůry a u rostlin rostoucích na nepříliš chráněném místě i příprava rostlin na přikrývku z chvojí. Choulostivé rostliny můžeme překrýt chvojím nebo jiným prodyšným materiálem, nejlépe bílou netkanou textilií. Nikdy nepřekrýváme rostliny igelitem nebo jiným nepropustným materiálem! Venkovní truhlíky s přezimujícími rostlinami (např. zimostráz, jahody apod.) je vhodné umístit do záhonu a přihrnout mulčovací kůrou. V případě, že chceme rostliny ponechat na stejném stanovišti po celou zimu, obalíme květináče vhodným materiálem (např. jutou) a nezapomeneme u těchto rostlin na občasnou zálivku v teplejších zimních dnech. V listopadu začíná období vegetačního klidu a můžeme začít provádět ořezání větví a kácení stromů.