Konstrukce biotopu

Konstrukce biotopu

Má li jezírko opravdu fungovat na principu biotopu v uzavřené vodní soustavě, je velmi důležité správné založení. U špatně založeného jezírka jsou pozdější změny velmi složité, téměř nemožné.

Jedná se především o rozvržení čistících zón, hloubky a celkové plochy, tak aby proudění vody pomáhalo vodu v jezírku stále čistit. V jezírku se nesmí hromadit nečistoty a dno zanášet kalem. Skutečný tvar biotopu musí být rozvržen a vymodelován do každého detailu před položením hydroizolace.

Hydroizolaci jezírka musí být provedena speciální jezírkovou fólii, s dlouhou životností. Životnosti napomůže oboustranná mechanická ochrana. Fólii je potřeba svařit přímo na místě přesně podle vymodelovaného tvaru jezírka. Dvojité sváry zajistí 100% těsnost a nepropustnost. Ztráty vody v jezírku smějí být způsobeny pouze odparem.

Na fólii je opatrně a s citem umístěn okrasný kačírek a soliterní valouny, které tvoří předěl mezi funkčními částmi biotopu. Jsou základem přirozené filtrace, okrasným i funkčním prvkem.

Vodopád vytvořený z okrasných valounů přináší do jezírka pohyb, život a nezbytné okysličení vody. Kameny k vodě patří a jsou jejím estetickým protikladem. Nejlepší jsou zakulacené valouny, které mají omleté hrany a vytvářejí přirozený kontrast s vodní hladinou.

Osázení jezírka je provedeno bohatou druhovou skladbou rostlin, s ohledem především na čistící a okysličovací funkci vodních a bahenních rostlin. Rostliny časem vytvoří bohaté trsy, které pro svůj růst budou odčerpávat přebytečné živiny z vodního prostředí.

Zbývá jezírko osadit několika druhy drobných rybiček, které se postarají o redukci hmyzích larev a potěší svým zbarvením. Znakoplavky, drobní vodní šneci, vážky a žabky napomáhají k ustálení správné funkce biotopu a pomáhají zahradní jezírko přiblížit přirozenému fungování, podobnému přírodě.